Termeni și condiții

General

Toate contractele care decurg din acceptarea de către noi a comenzilor plasate la noi sunt supuse următorilor Termeni și Condiții și nicio variație sau modificare sau înlocuire a acestor Termeni și Condiții nu vor fi obligatorii, cu excepția cazului în care ne-am convenit în mod expres în scris. În special comenzile trimise pe formularele de comandă de cumpărare ale clienților vor fi acceptate de noi numai cu condiția și cu înțelegerea expresă că răspunderea noastră va fi determinată exclusiv de acești Termeni și condiții, iar în acceptarea și executarea unei astfel de comenzi vom fi considerați că nu ne-am modificat sau extins în orice mod datoriile sau obligațiile, astfel cum sunt stabilite de acești Termeni și Condiții.

Plata în rate fixe

Produsele afișate pe site-ul web ca fiind eligibile pentru livrare cu tarif fix sunt determinate exclusiv de Companie. Lista produselor eligibile poate fi modificată de către Companie în orice moment.

Orice produs eligibil pentru livrare cu tarif fix nu va fi eligibil pentru această promoție dacă cantitatea totală a produsului comandat depășește 10 lbs fie în greutate brută, fie dimensională. În astfel de circumstanțe, tarifele de expediere Economy sau Express s-ar aplica la achiziție.

În cazul în care sunt achiziționate mai multe articole rând, toate produsele achiziționate trebuie să fie eligibile pentru livrare cu tarif fix pentru a se aplica comenzii livrare cu tarif fix. Dacă oricare dintre elementele rând nu este eligibil pentru livrare cu tarif fix, întregul coș de cumpărături va fi considerat neeligibil pentru livrare cu tarif fix. În acest caz, tarifele de expediere Economy sau Express s-ar aplica la achiziție.

Produsele excluse din transportul cu tarif fix includ, dar nu se limitează la, articole cu orice dimensiune care depășește 2 metri, orice articol care necesită un palet sau o cutie de export pentru transport, articole periculoase (inclusiv articole cu baterii litiu-ion) și articole grele sau voluminoase, cum ar fi ca scări, dulapuri etc.

Livrarea cu tarif fix este disponibilă numai pentru comenzile finalizate pe site-ul nostru.

Transport standard

Produsele afișate pe site ca fiind eligibile pentru Livrare Standard sunt determinate exclusiv de Companie. Lista produselor eligibile poate fi modificată de către Companie în orice moment.

Orice produs eligibil pentru Livrare Standard nu va fi eligibil pentru această promoție dacă cantitatea totală a produsului comandat depășește 15 lb, fie în greutate brută, fie în greutate. În astfel de circumstanțe, tarifele de expediere Economy sau Express s-ar aplica la achiziție.

În cazul în care sunt achiziționate mai multe articole rând, toate produsele achiziționate trebuie să fie eligibile pentru Livrare standard pentru a se aplica Livrarea standard la comandă. Dacă oricare dintre elementele rând este eligibil pentru livrare standard, întregul coș de cumpărături va fi considerat neeligibil pentru livrare standard. În acest caz, tarifele de expediere Economy sau Express s-ar aplica la achiziție.

Produsele excluse din transportul standard includ, dar nu se limitează la, articole cu orice dimensiune care depășește 2 metri, orice articol care necesită un palet sau o cutie de export pentru transport, articole periculoase (inclusiv articole cu baterii litiu-ion) și articole grele sau voluminoase, cum ar fi scari, dulapuri etc.

Livrarea standard este disponibilă numai pentru comenzile finalizate pe site-ul nostru.

Reducerea de 10% se aplică numai comenzilor plasate prin intermediul site-urilor noastre web; această reducere nu poate fi utilizată cu ofertele formale furnizate de Raptor Supplies. Reducerea este valabilă numai la prețurile produselor fără TVA; ineligibil pentru utilizare la taxele de transport și manipulare. Nu poate fi combinat cu alte promoții sau reduceri. Această promoție poate fi modificată sau anulată de către Companie în orice moment, fără notificare prealabilă.

Prețuri și specificații

Ne rezervăm dreptul de a modifica orice preț sau specificațiile, tipurile sau modelele de produse în orice moment și toate produsele sunt vândute sub rezerva prețurilor și condițiilor care se aplică în momentul livrării. Nu vom interpreta introducerea unei comenzi și confirmarea acesteia de către noi ca o acceptare de către noi a unei astfel de comenzi la un anumit preț. Prețurile mărfurilor se referă la livrarea din fabrică, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres.

Licențe de import

Clientul va fi responsabil pentru obținerea oricăror licențe de import și respectarea tuturor reglementărilor care reglementează admiterea mărfurilor în țara de destinație și pentru plata tuturor taxelor vamale, a taxelor portuare și a altor taxe.

Date de livrare

Orice date de livrare furnizate de noi sunt doar aproximative și nicio răspundere nu poate fi acceptată pentru orice pierdere, vătămare, daune sau cheltuieli care rezultă din orice întârziere a livrării din orice cauză și nicio întârziere nu dă dreptul clientului să anuleze orice comandă sau să refuze să accepte. livrare.

Bunuri returnate

Nu avem nicio obligație să acceptăm returnarea bunurilor furnizate la comenzile clienților. În cazul în care astfel de mărfuri sunt acceptate pentru returnare, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă de manipulare la propria noastră discreție.

Anulare

Ne rezervăm dreptul de a percepe taxe de anulare pentru orice comandă anulată înainte de livrare. În cazul în care mărfurile au fost comandate conform specificațiilor individuale ale clienților, taxa de anulare poate fi substanțială.

Ambalare

În cazul în care mărfurile sunt vândute ambalate, ambalajul și / sau protecția vor fi la discreția noastră, cu excepția cazului în care clientul stipulează ambalarea specială, caz în care un astfel de ambalaj va fi taxat suplimentar.

Forța majoră

Ar trebui să amânăm sau să ne împiedicăm să livrăm din cauza războiului Act of God tulburări civile care solicită restricții guvernamentale sau parlamentare interzicerea sau adoptarea oricărui fel de reglementări de import sau export greva blocare dispută comercială dificultate în obținerea lucrătorilor sau a materialelor defectarea accidentului de mașină sau orice orice altă cauză care nu depășește controlul nostru, vom fi liberi să anulăm sau să suspendăm contractul fără să ne asumăm nicio răspundere pentru orice pierdere sau daună rezultată din acesta.

Servicii de date și inginerie

Furnizăm la cerere date și servicii de inginerie referitoare la aplicarea sau utilizarea produselor furnizate de noi. Nu vom fi responsabili și nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele de orice fel suferite direct sau indirect de orice persoană în sau prin adoptarea sau utilizarea acestor date sau servicii de inginerie în totalitate sau parțial.

Plată

Cu excepția cazului în care se convine altfel în mod specific, plata trebuie efectuată integral de către client înainte ca orice bunuri să fie expediate sau clientul trebuie să deschidă o Scrisoare de credit irevocabilă la care trebuie adăugată confirmarea unei bănci londoneze care să fie desemnată de noi.

Titlu

Cu excepția cazului în care am convenit în mod expres în scris în mod expres, proprietatea din bunurile furnizate de noi nu va trece către client până nu se va efectua plata integrală a prețului de achiziție, dar riscul va trece la client atunci când livrăm bunurile către client sau către un transportator sau un alt depozit în scopul transmiterii către client. Beneficiul și / sau încasările oricăror tranzacții ale clientului cu sau încorporând bunuri în rezervarea de titlu de mai sus vor fi păstrate în încredere pentru noi.

Interpretare

Orice contract care rezultă dintr-o ofertă de către noi va fi interpretat în toate privințele în conformitate cu legislația engleză și va fi guvernat de acesta, iar clientul este de acord să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor engleze în orice dispută sau diferență de orice fel care ar putea apărea cu privire la contracta.

Garanție

Garantăm că toate echipamentele noi vândute de noi nu conțin defecte de material sau de fabricație. Răspunderea noastră în temeiul acestei garanții se limitează la repararea oricărei părți sau piese care, în termen de un an de la data la care echipamentul a fost livrat nou clientului, ne va fi returnată și despre care suntem mulțumiți la examinarea noastră că au fost defecte în ceea ce privește materialul sau manopera. În această garanție sunt incluse costurile forței de muncă suportate de noi la realizarea unei astfel de piese sau părți.

Această garanție se acordă cu condiția ca:

 • a)Suntem înștiințați în scris în termen de paisprezece zile de la apariția unor astfel de defecte și echipamentele sau piesele defecte sunt returnate cât mai curând posibil sau dacă acest lucru nu este practic pus la dispoziția noastră pentru inspecție
 • b) În opinia noastră, echipamentul a fost corect instalat și utilizat în mod normal în conformitate cu instrucțiunile furnizate pentru instalarea, operarea și întreținerea acestuia
 • c) Cu excepția cazului în care cifrele de performanță și toleranțele de performanță au fost stipulate de către cumpărător și convenite de noi la momentul comandării echipamentului, nu vom fi responsabili în absența oricărui defect de material sau de manoperă pentru neobținerea unei anumite performanțe.
 • d) În cazul în care, în opinia noastră, echipamentul a fost modificat, demontat, reparat, alterat, deteriorat neglijat sau utilizat în vreun fel, astfel încât să îi afecteze negativ performanța sau starea, nu vom fi răspunzători pentru nicio defecțiune care decurge din utilizarea sa.
 • e) Nu vom fi răspunzători pentru defecțiunile care decurg din utilizarea oricăror piese de schimb sau de schimb neautorizate sau recomandate de noi
 • f) Orice echipament sau piesă defecte înlocuită de noi va deveni proprietatea noastră.
 • g) Decizia de a repara sau înlocui o piesă defecte în temeiul revendicării garanției va fi la discreția noastră
 • h) Sunt excluse din această garanție orice piese care necesită înlocuire din cauza uzurii normale
 • i) Transportul la lucrările noastre a oricăror echipamente sau piese returnate către noi în temeiul unei cereri de garanție va fi responsabilitatea și pe cheltuiala reclamantului
 • j) Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru pierderea sau deteriorarea, indiferent de orice ocazie, la bunurile clienților în timp ce aceste bunuri sunt în tranzit către sau de la noi înșine sau în posesia sau în tranzit către sau de la agenții noștri
 • k) Nu oferim nicio garanție cu privire la echipamentul furnizat de noi, cu excepția garanției de mai sus și, fără a aduce atingere generalității celor de mai sus, nu vom fi responsabili, fie prin contract sau altfel, cu privire la orice defecte ale mărfurilor sau pentru orice pierdere cauzată de vătămări. sau daune rezultate din astfel de defecte sau din orice lucrare efectuată în legătură cu acestea și nu vom fi în nicio circumstanță răspunzători pentru nicio pierdere consecventă sau daune suferite, inclusiv orice pierdere a utilizării, pierderea contractului sau pierderea profitului. Răspunderea noastră nu va depăși în niciun caz valoarea bunurilor în legătură cu care se face reclamația
 • l) Achizitorul recunoaște că echipamentul îi este vândut în schimbul plății prețului și a angajamentului părții cumpărătorului de a
  • respectați toate practicile comerciale prudente în legătură cu instalarea și utilizatorul, astfel încât echipamentul să nu fie utilizat atunci când este într-o stare nesigură din orice motiv
  • să se asigure, în măsura în care echipamentul este încorporat în alte echipamente, că astfel de alte echipamente sunt în stare bună de funcționare și că o astfel de încorporare este conformă cu cerințele producătorului
  • să se asigure că utilizatorii echipamentului sunt informați în mod adecvat cu privire la sarcinile lor în legătură cu utilizarea echipamentului
  • respectați legislația privind sănătatea și siguranța la locul de muncă, astfel cum a fost modificată periodic, în legătură cu echipamentul furnizat

astfel încât nu vom fi răspunzători în niciun fel ca urmare a nerespectării de către cumpărător a condițiilor a) la d) expuse mai sus

Garanția de mai sus se acordă fără a aduce atingere drepturilor legale ale cumpărătorilor

Directiva europeană privind vânzarea la distanță (DSD)

Clienții care cumpără de la noi prin mijloace definite în DSD ca „vânzare la distanță” și care sunt persoane fizice, astfel cum sunt definite de DSD, au dreptul în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea mărfurilor și fără motiv să își anuleze comanda și să li se restituie prețul am plătit. Clienții trebuie să returneze marfa pe cheltuiala lor, iar marfa trebuie să ajungă la sediul nostru într-o stare nouă și în ambalajul original.

Acest drept de anulare nu se aplică produselor fabricate la comandă specială și identificate ca atare de către noi către client în momentul comenzii.

Restricții privind utilizarea produsului

Următorii termeni evidențiază utilizarea produselor la achiziționarea de la RAPTOR SUPPLIES.


Restricții privind utilizarea produsului

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a obține sfaturi personale
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.